“We weten dat het 65plusfonds door de giften van Nederlandse broeders en zusters ons deze belangrijke financiële steun kan geven. Dank aan allen die aan ons denken. Het betekent veel voor ons, vooral nu onze lichamelijk krachten afnemen en onze gezondheid minder wordt. We zijn jullie allemaal heel erg dankbaar voor de gebeden en de giften.”
 
Wat is het65plusfonds?
De zendingsorganisatie European Christian Mission (ECM, voorheen EEZ) raakte al in 1953 betrokken bij Spaanse evangelisten en voorgangers. Deze werkers konden geen of slechts gedeeltelijk een pensioen opbouwen. Toen zij ouder werden, leek het er dan ook op dat ze op de rand van de armoedegrens zouden moeten leven.
Om dat te voorkomen, richtte ECM in 1997 de Stichting 65plusfonds op. De stichting zorgt voor een aanvulling van het zeer beperkte pensioen van de zendingswerkers die niet zelf in staat zijn geweest om pensioenen op te bouwen. Aanvankelijk was het alleen gericht op Spaanse oud-zendingswerkers, maar nu ook op zendingswerkers buiten Spanje. 

 

Geschiedenis
Tijdens het bewind van Franco hadden de protestantse voorgangers geen enkel recht. Zelfs niet om pensioen- en verzekeringspremies te betalen. Na 1975 maakte koning Juan Carlos zich sterk voor de vrijheid van godsdienst. Protestantse predikanten werden echter niet erkend en vielen dus nog steeds niet onder de AOW-regeling. Dit werd via het Europese hof aangevochten en rechtgezet. De Spaanse wet werd echter zo aangepast, dat er eerst vijftien jaar premie betaald moet worden, voordat een voorganger of evangelist recht heeft op AOW.

Ondersteun deze gepensioneerde zendingswerkers via het digitale formulier van ECM Nederland of door zelf een gift over te maken op NL71 INGB 0000 0065 99.

Postbus 861, 7400 AW Deventer  – ( 0570-637537)
e-mail: 65plusfonds@ecmi.org
NL71 INGB 0000 0065 99 – KvK 41245363

 
Stichting 65plusfonds is een ANBI-erkende instelling,
giften zijn daarom belastingaftrekbaar.