Home

“We weten dat het 65plusfonds door de giften van Nederlandse broeders en zusters ons deze belangrijke financiële steun kan geven. Dank aan allen die aan ons denken. Het betekent veel voor ons, vooral nu onze lichamelijk krachten afnemen en onze gezondheid minder wordt. We zijn jullie allemaal heel erg dankbaar voor de gebeden en de giften.”
 
Wat is het 65plusfonds?
De zendingsorganisatie European Christian Mission (ECM, voorheen EEZ) raakte al in 1953 betrokken bij Spaanse evangelisten en voorgangers. Deze werkers konden geen of slechts gedeeltelijk een pensioen opbouwen. Toen zij ouder werden, leek het er dan ook op dat ze op de rand van de armoedegrens zouden moeten leven.
 
Om dat te voorkomen, richtte ECM in 1997 de Stichting 65plusfonds op. De stichting geeft financiële ondersteuning aan zendingswerkers die niet zelf in staat zijn geweest om een pensioen of genoeg pensioen op te bouwen. Aanvankelijk was het fonds alleen gericht op Spaanse oud-zendingswerkers, maar nu ook op zendingswerkers buiten Spanje. 
 
Fusie
Op 1 januari 2021 fuseerde de Stichting 65plusfonds met de Stichting ECM Nederland, om het beheer en het bestuur van het fonds efficiënter te maken. Klik op de button bovenaan de homepage voor meer informatie.

Ondersteuning
Het 65plusfonds is afhankelijk van giften. Ondersteun zendingswerkers met een te krap pensioen via het digitale formulier van ECM Nederland of door zelf een gift over te maken op NL71 INGB 0000 2549 97 t.n.v. ECM Nederland o.v.v. 65plusfonds.

 
Contact
65plusfonds@ecmi.org of 0570-637537
Maagdenburgstraat 18, 7421 ZC Deventer
NL02 INGB 0000 2549 97
KvK 41179447

Het 65plusfonds is een project van Stichting European Christian Mission (ECM) Nederland. ECM is een ANBI-erkende instelling. Uw giften zijn daarom belastingaftrekbaar.