65plusfonds en ANBI

Giften zijn daarom belastingaftrekbaar.
 
RSIN nummer: 8066.92.066
 
Doelstelling
De doelstelling van het 65+ fonds is statutair als volgt gedefinieerd:
 
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van (oud-) zendingswerkers van de Stichting European Christian Mission-Nederland, gevestigd te Deventer, voorheen genaamd Stichting Europese Evangelische Zending.
 
Daarbij is de primaire doelstelling het leveren van een bijdrage in de oude dagvoorziening van de oud zendingswerkers van ECM in Spanje, te weten: Antonio Martinez en Africa Figueras. Naast het ondersteunen van deze groep is het ook mogelijk voor overige oud-zendelingen van ECM en tevens nog werkende ECM-zendelingen om een aanvraag voor financiële ondersteuning te doen.
 
Het opgebouwde vermogen blijft hierbij stabiel. Dit betekent dat alleen opbrengsten uit het vermogen ingezet kunnen worden als steun.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het jaar is met een klein batig saldo afgesloten. De inkomsten uit giften zijn fors teruggevallen, vooral door het wegens de recessie uitvallen van een grote jaarlijkse donor. Voor het komend jaar hebben wij echter hun steun weer toegezegd gekregen. Doordat een deel van de liquide middelen is ondergebracht bij een andere bankier, zijn de rente inkomsten iets toegenomen. Er is ook dit jaar besloten geen gelden te beleggen in aandelen- of obligatiefondsen.
 
Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door: 
  • J. (Diederick) Eikelboom te Nijmegen, voorzitter;
  • J. (Anne) Mulder te Hattem, penningmeester;
  • (Eimert) Fikse te Wezep, secretaris;
  • (Beschier) de Korte te Houten;
  • (Claudia) Vink-Nijhof te Goor.
Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun inzet voor de stichting.