Juridische Fusie ECM-Nederland
en 65 Plusfonds


De besturen van Stichting ECM-Nederland en Stichting 65 Plus-fonds hebben besloten tot een juridische fusie. Er is altijd een sterke samenwerking tussen beide stichtingen geweest. Er is bovendien een statutaire verbondenheid: een aantal ECM-bestuurders heeft tevens zitting in het bestuur van het 65 Plus-fonds en de doelstelling van het 65 Plus-fonds is direct gelieerd aan ECM en betreft het ondersteunen van (oud)zendingswerkers van ECM.

Met deze fusie wordt niet alleen een efficiencyslag gemaakt met betrekking tot kosten, beheer en bestuur, maar wordt ook het beste recht gedaan aan de statutaire doelstellingen van beide stichtingen.

Hieronder vindt u de fusiestukken die inmiddels bij het handelsregister zijn gedeponeerd ter inzage beschikbaar.